PRODUKTER

Vakuuminjicering

Vi använder moderna och innovativa produktionsmetoder. I samarbete med utomstående båtkonstruktörer kan vi bygga specialdesignade båtar helt enligt kundens önskemål.

Vi är Finlands största producent av vakuuminjicerade skrov i 37-46 fots klasserna. Vi tillverkar även formar till andra finländska motor- och segelbåtsvarv vilka kräver funktionella lösningar och har högt ställda kvalitetskrav. Vår yrkesskicklighet och produktionsmetod ger hög ytfinish på slutprodukten.

Vakuuminjicering är en tillverkningsmetod som vi på Scandi Yachts har använt oss av i princip ända sedan starten. Sedan 2005 är det i princip enda lamineringsmetoden vi använder i all produktion av skrov, däck och andra glasfiberdetaljer.

Metoden är en sluten tillverkningsprocess.  Glasfibermattorna sätts torra i formen, plastfilm läggs på och med hjälp av vakuumpump sugs luft ut och harts in mellan glasfibrerna. Målet är ett laminat med så lågt hartsinnehåll som möjligt och så högt fiberinnehåll som möjligt. Arbetsmiljön blir mycket bättre för båtbyggaren eftersom ingen exponering för lösningsmedel sker under denna slutna process. Injicering, även kallad infusionslaminering (core infusion), är en aning dyrare än de äldre metoderna men ger betydligt mindre miljöpåverkan för både byggare och kund.

Fördelar med vakuuminjicerat skrov:

  • skrovet blir 20 % starkare och 30 % lättare eftersom fiberinnehållet är högre jämfört med volymen
  • goda mekaniska egenskaper
  • hög styvhet och mycket starkt skrov som uppfyller höga krav på hållfasthet
  • mindre materialförbrukning jämfört med traditionell hand- eller sprutlaminering
  • renare arbetsmiljö för båtbyggaren pga ingen exponering för lösningsmedel och lättare rengöra verktyg
  • möjliggör snabb laminering av stora delar på en gång
  • kan använda samma form upprepade gånger och få samma resultat
  • kunden sparar in bränslekostnader
  • skrovet blir ljud- och värmeisolerat vilket ger bättre körkomfort och högre boendekomfort

infusionsvideo