Vakuuminjicering

Vi använder moderna och innovativa produktionsmetoder.

Vi är Finlands största producent av vakuuminjicerade skrov i 37-46 fots klasserna. Vi tillverkar också formar till andra finländska motor- och segelbåtsvarv  med krav på funktionella lösningar och hög kvalitet. Vår yrkesskicklighet och produktionsmetod ger hög ytfinish på slutprodukten.

Vakuuminjicering är en tillverkningsmetod som vi på Scandi Yachts har använt oss av sedan början av 2000-talet. Den används i all produktion av skrov, däck och andra glasfiberdetaljer.

Metoden är en sluten tillverkningsprocess.  Glasfibermattorna sätts torra i formen, plastfilm läggs på och med hjälp av vakuumpump fås ett undertryck som suger ut luft så att harts kan sugas in mellan glasfibrerna. Målet är ett laminat med så lågt hartsinnehåll och så högt fiberinnehåll som möjligt. Arbetsmiljön blir mycket bättre för båtbyggaren eftersom ingen exponering för lösningsmedel sker under denna slutna process. Injicering, även kallad infusionslaminering (core infusion), är en aning dyrare än de äldre metoderna men ger betydligt mindre miljöpåverkan för både byggare och kund. Allt detta ligger i linje med vår strävan till hållbar produktion.

Fördelar med vakuuminfusion:

  • Skrovet blir 20 % starkare och 30 % lättare eftersom fiberinnehållet är högre jämfört med volymen
  • Goda mekaniska egenskaper
  • Hög styvhet och ett mycket starkt skrov som uppfyller höga krav på hållfasthet
  • Mindre materialförbrukning jämfört med traditionell hand- eller sprutlaminering
  • Renare arbetsmiljö för arbetstagaren pga ingen exponering för lösningsmedel under processen och det är lättare att rengöra verktygen
  • Möjliggör snabb laminering av stora delar på en gång
  • Samma form kan användas upprepade gånger och man får samma resultat
  • Kunden sparar in bränslekostnader
  • Skrovet blir ljud- och värmeisolerat vilket ger bättre körkomfort och högre boendekomfort

infusionsvideo

Vi tackar Rolf Sjöskog för videon.